Seminaras Šakių rajono geografijos ir biologijos mokytojams

2011 m. balandžio 19 d. Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje vyko Šakių rajono geografijos ir biologijos mokytojų seminaras  „Integruota geografijos – biologijos pamoka  „Gamtos takais“, kurį vedė gelgaudiškietės mokytojos Lilija Ūsienė ir Rita Murauskienė.

Seminaro tikslas – naudojant aktyvius mokymo metodus tęsti ugdymo procesą gamtoje, įtvirtinti ir pagilinti teorines žinias, pritaikyti jas praktiškai, vystyti erdvinį suvokimą ir mąstymą, stiprinti ekologinio švietimo gebėjimus. Pirmoje seminaro dalyje geografai ir biologai teoriškai susipažino su aktyviaisiais mokymo metodais, o antroji dalis vyko Šilelyje, kur Pažintinio tako stotelėse atlikti praktines užduotis.

Nuotraukos--->>> 


Seminaras Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokytojams

Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokytojai balandžio 20 d. dalyvavo seminare  „Pedagoginės psichologinės tarnybos ir kitų ugdymo proceso dalyvių partnerystės plėtros poreikis ir galimybės“. Seminarą vedė keturios lektorės iš Šakių PPT, vadovaujamos Danutės Kriaučiūnienės. Tai jau ne pirmas susitikimas su Šakių PPT darbuotojomis. Jau keletas metų Gelgaudiškio vidurinės mokykla aktyviai bendradarbiauja su šia institucija, siekdama, kad būtų užtikrintas visavertis mokymas kiekvienam vaikui

Nuotraukos--->>> 


Lietuvių kalbos draugijų suvažiavimas

 

Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokytoja Danutė Aniulienė su grupe Šakių rajono litunistų 2011 m. vasario 5 d. lankėsi vilniuje Signatarų namuose, kur vyko Lietuvių kalbos draugijų suvažiavimas. Susirinkę įvairių Lietuvos regionų atstovai pateikė metinės veiklos ataskaitas, išreiškė susirūpinimą dabartine lietuvių kalbos padėtimi. Norint visuomenei priminti apie lietuvių klabos svarbą, vasario 21 d. Vilniuje bus minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena.


Seminaras Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje

Gruodžio 27 d. Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje vyko seminaras mokytojams  „Gebėjimas susieti mokymąsi su gyvenimu yra vienas iš raktų intelektui ugdyti“. Jį vedė VDU profesorė Laima Sajienė. Seminaro metu mokytojai išgirdo daug naujų minčių apie pamokų planavimą ir tiesioginį darbą su mokiniais.

 


Atmintinė 

Edukacinė kelionė

Spalio mėnesio pradžioje, prasidėjus puikioms auksinio rudens dienoms, Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokytojai surengė edukacinę kelionę po šiaurės Lenkiją. Aplankytas Augustavas, pasigrožėta bažnyčia, kurioje iškilę puikūs neogotikiniai altoriai, ir itin vaizdingomis kanalo pakrantėnis, Seinai, kur palaidotas lietuvių poetas A.Baranauskas, Vygrių vienuolynas, kuriame buvo įsikūrę vienuoliai kamalduliai. Kelionės metu daug sužinota apie Lenkiją, Suvalkų kraštą, Seinų baziliką ir čia vyskupavusį A.Baranauską, bet labiausia grožėtasi vaizdingomis Vygrių apylinkėmis ir vienuolyno ansambliu. Kelionės metu gidais buvo patys mokytojai, iš anksto kruopščiai ruošęsi: E.Dragūnaitytė, L.Ūsienė, O.Dailidienė, D.Aniulienė. Visiems kelionė paliko puikių įspūdžių, nepamirštamų akimirkų, suteikė naujų žinių. Edukacinės kelionės dalyviai dėkingi organizatorėms E.Dragūnaitytei ir V.Mačiulskienei.

Daugiau...--->>>


Su Mokytojų diena!

Šįryt mano pirmieji ištarti žodžiai mokykloje:  „Labas rytas, mokytoja“. Nusišypsojusi jai, pagalvojau, kad šis darbas nelengvas. Juk mokyti vaikus ir išmokyti reikia daug kantrybės. Bet prabėgs keletas metų, ir mokytoja galės didžiuotis, kad jos mokiniai daug pasiekė, o iš padarytų klaidų pasimokys jau kiti mokiniai.

 Agnė, 7b

Mokytojas žengia į klasę su žavia šypsena. Klasėje vaikai šurmuliuoja, tačiau vos jis pasako kelis žodžius, tuoj nutyla. Koks turi būti mokytojas, kad taip nutiktų? Manau, jis turi būti geras draugas, turi mokėti paaiškinti, paguosti, perteikti kuo daugiau žinių. Mokytojas turi būti autoritetas ir lyderis.

 Raimonda, 7b

Mano svajonių mokytoja turėtų būti griežta tinginiams, o norintiems mokytis – švelni ir gera.

 Eigirdas, 7b

Aš manau, kad mokytoja turi būti pavyzdinga ir išsilavinusi, stengtis suprasti mokinius, duoti paskaityti knygų.

 Sandra B.,7b

Savo auklėtoją sutikau prieš dvejus metus rugsėjo pirmą. Iš išvaizdos ji pasirodė gera, tokia iš tikrųjų ir buvo. Gražiai šypsodamasi mus pasitiko ir nusivedė į klasę. Po kiek laiko mes jau įsidrąsinome ir galėjome atviriau pabendrauti, viską išsipasakoti. Ji viską supranta. Kad ir kokie išdykę būtume, auklėtoja mus vis tiek myli.

 Sandra S.,7b

Labiausiai man patinka viena mokytoja, kuri supranta, kokia mūsų klasė yra iš tikrųjų. Per pertraukas ji mus palieka kabinete. Ji kartais ir pabara, kai patys to nusipelnome.

 Mantas, 7b

Mano mėgstamiausia mokytoja yra rusų kalbos mokytoja. Rusų kalbą mokytis yra sudėtinga, bet su mokytojos pagalba aš tai darau sėkmingai.

 Eivinas, 7b

Visi mano mokytojai yra geri, net negaliu išsirinkti geriausio, nes visi malonūs, padedantys ir suprantantys.

 Simona, 8b

Nuo mūsų mokytojų priklauso, kokiais žmonėmis mes tapsime. Mokytojai bet kokioje situacijoje turi mokėti paaiškinti ir išmokyti.

 Marius, 8b

Aš manau, kad mokytojai turi turėti humoro jausmą, nes neįdomu bendrauti, jei reikia klausyti tik nuobodžių kalbų. Man atrodo, kad visi vaikai vertina linsmesnius mokytojus.

 Evelina, 8b

Mokytojas turėtų būti griežtas, bet ne per daug, truputį atlaidus, nešaukti ir neužduoti daug namų darbų. Jis turi būti kaip draugas.

 Aurimas, 8b

Kai pradėjau eiti į pirmą klasę, tai man atrodė, kad visi mokytojai pikti. Džiaugiuosi, kad dabar, kai jau einu į aštuntą klasę, suprantu, kad tuomet klydau. Su mokytojais galima pasijuokti. Kai ateinu į pamoką ir pamatau, kad mokytojas laimingas, suprantu, kad ši pamoka bus labai gera. Taigi kiekvieną vakarą laukiu vis kitos dienos, kada vėl ateisiu į mokyklą ir susitiksiu su savo draugais ir mokytojais.

 Karolis, 8b

Man mokytojas yra ir draugas, ir žmogus, kuris daug išmano, ir žmogus, kuris turi jausmus ir širdį.

 Paulius, 8b

Svajonių mokytoja turėtų būti tokia, kuri mylėtų savo darbą ir vaikus, suprastų juos. Ji turėtų būtinai užduoti namų darbus, kurie padėtų suprasti temą ir lavintų protą.

 Haroldas, 8b

Aš norėčiau, kad mano mokytoja būtų kaip mano mama. Ji būtų graži ir jauna, mokėtų suprasti jaunimą. Iš pamokų išleistų anksčiau ir beveik neužduotų namų darbų.. Ji nepyktų, kad pavėluočiau į pamokas.

 Tautvydas, 8b

Įsivaizduokime, kad mokytojais būtų robotai. Kas tada? Jie būtų užprogramuoti pamokas vesti 45 minutes, už kiekvieną pasišnibždėjimą skirtų kokią nors bausmę, per kontrolinį darbą labai akylai stebėtų, ar nenusirašinėjame. Brrr...nenorėčiau. Manau, kad geriausias mokytojas yra griežtai linksmas arba linksmai griežtas. Na o konkrečiai, tai geriausi mokytojai yra čia, Gelgaudiškyje.

 Lukas P., 8b


 Rajoninė metodinė – praktinė konferencija  

„IKT integracija į mokomuosius dalykus

ir panaudojimas ugdymo procese“

Gegužės 31 dieną, Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje vykstant mokykliniam abitūros lietuvių kalbos egzaminui, visi mokiniai susibūrė Gelgaudiškio kultūros namuose, kur vyko Rajoninė metodinė – praktinė konferencija  „IKT integracija į mokomuosius dalykus ir panaudojimas ugdymo procese“, kurios iniciatorė ir organizatorė informacinių technologijų mokytoja V.Valaitienė. Iš pradžių savo parengtus pranešimus pristatė 5 mokytojos: gelgaudiškietės V.Valaitienė, E.Dragūnaitytė, D.Aniulienė, V.Mačiulskienė ir griškabūdietė I.Tamulienė. Po to savo darbus, atliktus per integruotas pamokas arba savo iniciatyva, pristatė 2-11 klasių mokiniai. Įdomiausi darbai – tai antrokų  „Mano ir mano šeimos mokyklai – 65-eri“, dešimtokių tiriamieji biologijos darbai, astronomijos darbai, kuriuos atliko septintokas ir dešimtokė. Daugybę darbų pateikė septintokai, kurie turėjo integruotas IKT pamokas sau kitais dalykais (lietuvių k., daile). 7a mokiniai pristatė įdomų darbą, kuriame tyrinėjo savo mokyklos mokinių pavardžių kilmę -  „Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokinių pavardžių žodynas“, 7b klasės mokiniai pristatė per lietuvių k. pamokas sukurtą darbą  „Medis prie mano lango“. Visų mokinių pristatyti darbai buvo įdomūs, visi darbus pristatė labai gražiai. Vienas įdomesnių darbelių buvo svečių iš Kidulių darbas  „Gesund kochen macht Spass“: skanių salotų gaminimo procesas, pateiktas vokiečių kalba. 

Per pertrauką mokiniai pasivaišino saldumynais ir sultimis, pabendravo su svečiais. Diena prabėgo nepastebimai, užtat atnešė daug įspūdžių ir žinių. 

Nuotraukos--->>> 


Paskutinio skambučio šventė

Paskutinį gegužės penktadienį Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje Paskutinis skambutis nuskambėjau jau 53 abiturientų laidai (auklėtojas V.Senkus).

Su mašinomis atlėkę iki mokyklos dvyliktokai ir auklėtojai (V.Senkus ir R.Murauskienė, auklėjusi šios laidos mokinius, kol iš dviejų klasių buvo sujungti į vieną) buvo garbingai sutikti su duona ir druska bei linksma kapelos muzika. Vieni rimtais, kiti besišypsančiais dar vaikiškais veideliais nuskubėjo į pamėgtą savo auklėtojo kabinetą B3. Po paskutinės pamokos visi mokiniai jų laukė salėje. Renginio vedėjai pirmokė Aušrinė Kriaučiūnaitė ir vienuoliktokas Deividas Misevičius visus pasitiko skambiais posmais, po to suteikė žodį direktoriui, pirmajai mokytojai, vienuoliktokams, dešimtokams, mokyklos tarybai ir patiems dvyliktokams. 31 šios laidos abiturientas pasijuto iš tiesų įžengę į savarankiško gyvenimo kelią. Dar labiau šį jausmą pabrėžė pasikartojantis renginio leitmotyvas – V.Kernagio daina  „Margi sakalai“.

Tad skriskite sakalais, veržkitės į padanges, pasiekite pačią saulę, mieli abiturientai.

Nuotraukos--->>> 


Konkursas  „Talentų šou“

Gegužės 21 d., penktadienį, Gelgaudiškio vidurinė tiesiog šurmuliavo – visi laukė ilgosios pertraukos, kada turėjo prasidėti  „Talentų šou“ – jau seniai lauktas renginys. Pasirodo, mūsų mokykloje yra daug talentingų vaikų, tik reikia juos pastebėti. Apie juos gerai žino artimiausi draugai, nuo kurių salė lūžte lūžo.

Renginį vedė dvi šaunios devintokės – Gabrielė ir Emilija. Šmaikščiu žodžiu nenusileisdamos viena kitai, jos kvietė į sceną iš anksto užsiregistravusius dalyvius. Šou pradėjo mokinukų kapela, vadovaujama muzikos mokytojos N.Urbanavičienės. Tuoj scenoje pradėjo lankstytis akrobatės, pasaką sekė šaunusis Povilas Užupis, išėjo dainuoti MEG ir ANEIM, vienuoliktokė Ugnė skaitė savo kūrybos eilėraščius, vienuoliktokai suvaidino Just. Marcinkevičiaus  „Prometėjas“ ištrauką. Žiūrovai nespėjo ploti patikusiems numeriams, o paskui juos sekė kiti. Visi labai stengėsi, nes žinojo, kad geriausieji bus pakviesti vakare į Pirmūnų popietę.

Pagaliau komisija apsisprendė – vakare koncertuoti pakvietė dešimtokes merginas, atliekančias šokį  „Mani mani“, trečiokę Ugnę ir ketvirtokę Kamilę, sugrojusias  „Edelveis“, MEG, jauniausią dalyvį Hermaną iš pirmos klasės. 

Nuotraukos--->>> 


Pirmūnų popietė

Gegužės 21 d. pavakare į Gelgaudiškio vidurinės mokyklos aktų salę susirinko mokytojai ir olimpiadų bei įvairių konkursų nugalėtojai moksleiviai bei jų tėveliai. Direktorius padėkojo tėvams, išauklėjusiems puikius vaikus, pasveikino su pražydusiu pavasariu ir visiems palinkėjo sėkmės. Kiekvienam olimpiados ar konkurso prizininkui įteiktas Pirmūno pažymėjimas ir atminimo dovanėlė, tėveliai ir dalyko mokytojai sustojo bendrai nuotraukai kartu su mokyklos direktoriumi. Pirmūno pažymėjimu apdovanotos seserys Jurgita, Gintarė ir Akvilė Vaičaitytės, Ugnė Uždravytė, Inga ir Aušra Višinskaitės, Julius Neverauskas, Dovydas Gardauskas, Tautvydas Mickevičius, Šarūnė Kriaučiūnaitė ir kiti šaunuoliai. 

Po apdovanojimų vyko trumpas koncertas, kurio metu pasirodė Hermanas Haase, Ugnė ir Kamilė, Vasarė, MEG, Nijolės Urbanavičienės šeimos kapela, ir visi buvo pakviesti prie vaišių stalo. Savos gamybos gira, sumuštiniais, žagarėliais vaišino šaunios devintokės ir jų mokytoja R,Kiršienė. Jos triūsė visą penktadienį, kad tėveliai, pirmūnai ir mokytojai galėtų skaniai pasivaišinti.

Tėveliai, mokiniai ir mokytojai pabendravo neoficialioje aplinkoje, išsakė vieni kitiems daug malonių žodžių.

Nuotraukos--->>> 


Spalvų diena

Gegužės 20 d. į Gelgaudiškio vidurinę mokyklą susirinko visos spalvos – spalvingai apsirengusios klasės varžėsi dėl įvairiausių prizų. Pati originaliausia spalva – laikraštinė (V.Mačiulskienė su antrokais), pačios spalvingiausios klasės geltonųjų (D.Meškauskienė su trečiokais), žaliųjų (O.Unikauskienė), mėlynųjų (mokytoja E.Balčiūnienė su ketvirtokais), raudonųjų (mokytoja D.Dumbliauskaitė su pirmokais), juodųjų (mokytoja V.Vilčinskienė su trečiokais), linksmiausios – angeliukai (mokytoja V.Kasparaitienė su trečiokais). Iš vyresniųjų klasių pati mėlyniausia 7b (auklėtojas Ž.Antanaitis) ir 5b (auklėtoja R.Jievaitienė), pati rimčiausia ir gausiausia – oficiali 11 (auklėtoja R.Stankevičienė). Vis dėlto iš vyresniųjų pati spalvingiausia – tai 9 klasė, apsirengusi pavasariškai žaliai (auklėtoja R.Kiršienė) Visi tą dieną buvo linksmi ir žaismingi, bet labiausiai išsiskyrė vienuoliktokai, apsirengę oficialiais kostiumais. Kai kas pamanė, kad jau prasidėjo egzaminų sesija. 

Nuotraukos--->>> 


Apglėbėme savo mokyklą

Trečiadienį, gegužės 19 d., staiga prasivėrė visos mokyklos durys ir mokiniai su mokytojais išskubėjo į lauką. Ne šiaip sau, o tam, kad susikibę rankomis apglėbtų mokyklą. Akcija  „Išsaugokime mokyklą“ pavyko – vienoje gretoje sustojo ir pirmokai, ir abiturientai, ir mokytojai ir, direktorius. Gyva grandine apjuosta mokykla turėtų gyvuoti dar ilgai. 

Nuotraukos--->>> 


Ekskursija į Kauną

Gegužės 12 dieną devintokai po pamokų susiruošė į Kauną. Kartu su lietuvių kalbos mokytoja D.Aniulienė ir auklėtoja R.Kiršiene jie aplankė literatūrines vietas.

Iš pradžių užsuko į J.Tumo – Vaižganto muziejų, kur muziejaus vedėjas A.Pakėnas įdomiai papasakojo apie Vaižganto kunigavimo metus, apie Vytauto Didžiojo bažnytėlę. Čia yra ir 1926 m. didžiojo potvynio žymė – vanduo pakilo tiek, kad po bažnyčią zakristijonas laive plaukiojo. 

Po to ekskursijos dalyviai aplankė Maironio literatūros muziejų, grožėjosi Kauno senamiesčiu, parymojo prie Maironio kapo Kauno katedros požemiuose, pasivaikščiojo po buvusios Prezidentūros sodelį. Geroką galą paėję ir pavargę, visi atsidūrė prie M.K.Čiurlionio dailės muziejaus. Vieni pasuko dailininko paveikslais pasigrožėti, kiti suspėjo ir Velnių muziejų apžiūrėti. 

Na o paskui laukė kelionė pėsčiomis per visą Laisvės alėją iki  „Akropolio“, nes po tokių vaikštynių norėjosi pavalgyti ir pailsėti. 

Ši literatūrinė ekskursija leido devintokams geriau susipažinti su Kaunu, aplankyti vietas, apie kurias buvo skaitę per literatūros pamokas, pasigrožėti suvešėjusia miesto žalumas, pasimėgauti pavasario saule. Žinoma, ir pasisemti kuo daugiau žinių.

Nuotraukos--->>> 


„Darom 2010“

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Gelgaudiškio vidurinės mokyklos kolektyvas noriai įsijungė į akcijos  „Darom 2010“ veiklą. Balandžio 16 dieną (penktadienį) po pamokų visos klasės kartu su auklėtojais išskubėjo paskirtos teritorijos tvarkyti. Vieni grėbliukais darbavosi, kiti po žiemos susikaupusias šiukšles rinko, nulūžusias šakas į krūvas vilko. Mokiniai ne tik mokyklos aplinką, bet ir kapines, Šilelio pažintinį taką, pamiškes, Baronkapines, estradą pakalnėje tvarkė, kad švaresnėje, gražesnėje aplinkoje visi gyventų.

Gelgaudiškio bendruomenė pavasarinę talką organizavo balandžio 17 d. Į ją susirinko savanoriai, neglėję penktadienį prie bendro darbo prisidėti.

Nuotraukos--->>> 


„Sudoku“ jau baigėsi, išaiškėjo nugalėtojai

Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje nuo sausio paskutinį mėnesio ketvirtadienį mokiniai rinkosi į  „Sudoku“ turnyrus. Į pirmąjį susirinko net 47 mokiniai. Aktyviausi septintokai, susirinko net 15. Antrasis turas vyko vasario mėnesį. Dalyvių jau mažiau, tik 19. Trečiame ture kovo mėnesį dalyvavo 18 mokinių. Išryškėjo vieno taško persvara (10 taškų surinko Gintarė Vaičaitytė), o 7 mokiniai surinko vienodą taškų skaičių – po 9 taškus. Balandžio 15 d. įvyko baigiamasis turas, kuriame dalyvavo 7 mokiniai. Buvo pasiūlytas ne tik tradicinis skaičių variantas, bet ir neįprastas  „Sudoku“ su raidėmis: reikėjo išdėlioti žodžio žaldokynė raides kvadratėliuose.

Sveikiname nugalėtojus:

Gintarę Vaičaitytę (10 klasė) -6 taškai, 

Luką Patašių (7b klasė) – 5 taškai, 

Vaivą Virbauskaitę (7b klasė) – 4 taškai


Gamtininkų pavasariniai rūpesčiai

Balandžio 13 dieną Jaunieji Gelgaudiškio mokyklos gamtininkai su niekad nenuilstančia biologijos mokytoja Rita Murauskiene, tęsdami pavasarinių darbų maratoną, išsiruošė į Šilelį sutikti grįžtančių paukščių. Ne tuščiomis ėjo – nešėsi per darbų pamokas pagamintų apie 50 inkilų. Pagaminti tiek inkilų – Gelgaudiškio medžiotojų būrelio iniciatyva, kurią įgyvendino darbų mokytojas V.Senkus su savo mokiniais. Kartu su gamtininkais į mišką išsiruošė girininkas J.Gvildys ir su bendradarbe atvykęs Panemunių regioninio parko ornitologas R. Giedraitis. Šviečianti saulė, pavasarinė gaivi šiluma džiugino visus, todėl ir nuotaika buvo puiki. Žygis, Juozas, Vytas, Vygantas su specialiais įtaisais kabino medžiuose inkilus, mergaitės jiems pagelbėjo. Visi spėliojo, kokie paukščiai įsikurs naujuosiuose nameliuose, kokios giesmės suskambės Šilelyje. Po darbo gamtininkai vaišinosi limonadu ir raguoliais, kuriuos atgabeno medžiotojas G. Liepuonius.

Nuotraukos--->>> 


Susitikimas su Lietuvos Jono Žemaičio

karo akademijos studente

Balandžio 12 dieną vyresniųjų klasių moksleiviai susitiko su Generolo Jono Žemaičio karo akademijos antro kurso studente, Gelgaudiškio vidurinės mokyklos 50 laidos abituriente Egle Stankevičiūte. Ji papasakojo apie ypatingas studijas, kurios reikalauja ne tik intelektualinių gebėjimų, bet ir gero fizinio pasiruošimo. Visiems buvo įdomu, kad gležnutė mergaitė, kurią dar neseniai mokiniai matė bėgiojančią koridoriais, dabar gali nešioti pilną kario ekipiruotę, išbūti pasalose, paklusti griežtai disciplinai ir, žinoma, puikiai išlaikyti egzaminus. Eglė pabrėžė ir patriotinę karo akademijos dvasią, pasakojo, ką jai dabar reiškia giedoti himną, kaip ji dabar supranta pareigą tėvynei. Eglė paragino nesnausti vyresniųjų klasių vaikinus, taip pat ir merginas, ir pasukti nors ir sunkiu, bet garbingu keliu. Dešimtokai, vienuoliktokai ir dvyliktokai atidžiai klausėsi pasakojimo, žavėjosi Karo akademijos uniforma, kurią vilkėjo šauni mergina ir tikrai ne vienas susimąstė:  „O gal ir man reikėtų...“

 Eglė Stankevičiūtė Mokiniai 1 

Mokiniai 2 Klauso


Deklamuoti eilėraščius gali būti įdomu

7b klasės mokiniams per lietuvių kalbos pamokas kyla įvairiausių sumanymų, kaip įdomiau praleisti laiką, kaip net pačią sunkiausią užduotį paversti žaidimu, lengvai suprantamu, aiškiu ir smagiu, gal net kiek panašiu į išdaigą. Kadangi klasėje yra daug puikių deklamatorių, todėl išmokti ir meniškai pasakyti eilėraštį – vienas juokas. Galbūt todėl mokytoja D.Aniulienė tiesiog privalo sugalvoti visokių naujovių, kad mokiniams nebūtų nuobodu. Štai rudenį deklamuoti ištraukos iš B.Sruogos  „Giesmė apie Gediminą“ visi kartu ėjo ant Velnio kalno. Net patys septintokai patikėjo, kad klausosi krivio Lizdeikos, Gedimino ir jo karių žodžių. Neseniai septintokai gavo naują užduotį: ne tik išmokti H.Nagio eilėraščių ciklą, bet ir patiems režisuoti grupės pasirodymą. Patys susiskirstę grupėmis, jie ieškojo vietos mokykloje, kad galėtų kuo išraiškingiau perteikti eilėraščių nuotaiką, pasiekti sceninio efekto. Visoms grupėms pasisekė tiesiog puikiai. Šaunieji septintokai visada noriai dalyvauja renginiuose, yra iškalbingi ir pasitikintys savimi, todėl palankiai sutinka bet kokias naujoves, į užduotį žiūri kaip į iššūkį įrodyti savo gebėjimus. Sėkmės, septintokai.

Nuotraukos--->>> 


„Vardan draugystės marginam margutį”

Jau daug metų mūsų klasę sieja draugystė su specialiosios mokyklos pradinukais ir jų mokytojomis. Draugystę skatina bendri renginiai, varžybos, šventės. Štai ir šiais metais kartu dalyvaujame projekte  „Į gėrį per grožio vartus“.

Artėjant pavasarinėms šventėms, nutarėme geriau susipažinti su Velykų papročiais, tradicijomis. Rinkome medžiagą, rašėme rašinėlius, kopijavome senuosius margučių raštus, aiškinomės jų prasmę. Sukaupėme storą segtuvą. 

Kovo 23 dieną išskubėjome į specialiąją mokyklą, nes mus pakvietė į rytmetį  „Vardan draugystės marginam margutį“. Mokytojos pasakojo apie Velykų Didžiosios savaitės papročius, mokė, kaip plakti su verba, kokius linkėjimus sakyti, kaip gražiai, išradingai galima papuošti šventėms namus, kokiomis spalvomis ir raštais marginami margučiai. 

O toliau sekė pats smagiausias darbas. Susėdime prie stalų. Kiekviena vaikų grupė margučius margino skirtingai: vieni tradiciciškai- su vašku ar rišdami žoleles, kiti naujoviškai- lipindami popierines gėlytes, naudodami plastiliną ar margindami su flamasteriais.Visų margučiai išėjo labai gražūs. 

Po šio bendro darbo mes pakvietėm pažiūrėti mūsų klasės parengtą programėlę. Deklamavom eilėraščius, pasakojom apie Velykų linksmybes, orų spėjimus, draudimus ir burtus. Labai smagu buvo vaidinti spektakliuką  „Zuikių margučiai“, nes jautėme, kad mūsų vaidinimas žiūrovams labai patinka. 

Greitai prabėgo renginiui skirtas laikas. Su vaikais apsikeitėme velykinėm dovanėlėm, nusifotografavom bendrai nuotraukai ir pažadėjom, kad draugystė tęsis. 

Linkime visiems džiaugsmingų šv.Velykų. 

Nuotraukos--->>> 

4a kl. mokytoja E.Balčiūnienė


Nacionalinis diktantas

Kovo 27 d. visoje Lietuvoje jau ketvirtą kartą buvo rašomas nacionalinis diktantas. Diktanto rašymą organizavo ir Šakių savivaldybė. Šiemet kaip ir pernai diktanto rašymas buvo organizuotas ne tik Šakiuose, bet ir seniūnijose. Diktanto rašyti susirinko ir Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje. 

Šeštadienį 11 valandą į Gelgaudiškio vidurinę mokyklą lietuvių kalbos kabinetą susirinko 19 žmonių. Į mokyklinį suolą susėdo ir mokytojai, ir mokiniai, ir jų tėveliai. Ypač gražu, kad viename suole susėdę rašė ir mama ir sūnus ar dukra. Diktantas buvo nelengva, gana daug sunkios rašybos žodžių, bet visi dalyviai jį įveikė. Parašius dar reikėjo užrašyti ir sunkiausios rašybos žodį. Užrašę savo pavardes, slapyvardžius ir viską sudėję į vokus, visi dalyviai nutarė dalyvauti ir kitame konkurse – raštingiausio Gelgaudiškio vidurinės mokyklos bendruomenės nario rinkimuose. 

Rezultatų iš nacionalinio diktanto reikės laukti ilgokai, bet pasitikrinti tekstą bus galima internetu.

Nuotraukos--->>> 


Justinui Marcinkevičiui 80

2010 m. kovo mėnesį Justinui Marcinkevičiui, visų mylimam ir mėgstamam lietuvių poetui, suėjo 80 metų. Šis gražus jubiliejus kovo 26 dieną paminėtas ir Gelgaudiškio kultūros namuose. Poezijos vakarą  „Tai gražiai mane augino“ paruošė Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokiniai, eiles deklamavo, dainavo poeto žodžiais dainas kultūros namų direktorius Edgaras ir mokytojai, prisijungė ir vyresniosios kartos žmonės, kurie su šia poezija tiesiog augte suaugę.

Iš pradžių nuskambėjo žinoma E.Masytės atliekama daina  „Laisvė“, ekrane nušvito citatos iš poeto kūrybos ir jo biografijos faktai. Po to scenoje pasirodė vienuoliktokų paruošta ištrauka iš Just Marcinkevičiaus  „Prometėjo“. Prometėjas (Deividas) ir Dzeusas (Gytis) žūtbūtinai susirėmė, kam turi priklausyti dangiškoji ugnis. Po jų jaunesniųjų klasių mokiniai deklamavo eiles apie Lietuvą, nes tai pagrindinė Justino Marcinkevičiaus kūrybos tema. Tačiau poetas rašė ir apie laiką, ir apie žmogų – apie viską visiems suprantamais ir artimais žodžiais, todėl greitai įsijungė ir kiti skaitovai. Dabar jau apie gyvenimą poeto eilėmis kalbėjo ir mokiniai, ir mokytojai, skambėjo dainos. Vakarą baigė Edgaras Pilypaitis visiems gerai žinoma daina  „Tai gražiai mane augino“. 

Kaip gera buvo klausytis poezijos, o ypač skambančios iš jaunų žmonių lūpų ir širdžių.

 1 2 3 4

 5


 „Tūkstantis žingsnelių“

Kovo 25 –ąją Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje į tradicinę šokio šventę  „Tūkstantis žingsnelių“ vėl susirinko šokių kolektyvai iš Šakių rajono ir Jurbarko miesto. Šventės iniciatorė mokytoja Edita Balčiūnienė džiaugėsi gausiu šokėjų būriu ir rūpinosi, kad visiems būtų patogu ir smagu. 

Pavasariniais posmais pradėję šventę vedėjai Deividas, Akvilė, Rimantas ir Agnė ir patys yra šokėjai, todėl kiekvieną kolektyvą nuoširdžiu žodžiu, geraširdiškai juokavo, drąsino. Visus dalyvius pasveikino Gelgaudiškio vidurinės mokyklos direktorius R.Dumbliauskas. Programą pradėjo Gelgaudiškio vidurinės mokyklos merginos  „Kepurine“ ir mažųjų mokinukų choras (vadovė L.Stanaitienė) linksmomis dainelėmis. Po to jau scenoje sukosi šokių kolektyvai. Vieni trepsėjo pagal liaudiškos muzikos melodijas, kiti pagal šiuolaikinę muziką, bet visi buvo pakiliai nusiteikę, spinduliavo pavasarine nuotaika ir begaline energija. Žiūrovus sužavėjo Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos šokių kolektyvas  „Žmogeliukai“., kurie atvažiuoja jau ne pirmą kartą. 

Pasibaigus šventei visus šokėjus ir jų vadovus pasveikino Šakių kultūros skyriaus vedėja E.Kasparevičienė, Gelgaudiškio vidurinės mokyklos užklasinio darbo organizatorė L.Ūsienė. Dalyviai buvo apdovanoti saldžiu skruzdėlynu, vienuoliktokių padarytomis spalvingomis pieštukinėmis ir kitomis dovanėlėmis. 

Tad  „Tūkstantis žingsnelių“ nuskambėjo, nuaidėjo, nutrepsėjo, žadindamas pavasarį, vėją ir saulę. Sėkmės, naujų idėjų, susitelkimo, energijos linkime visiem dalyviams ir jų vadovėms.

Nuotraukos--->>> 


Kovo 19 dieną Gelgaudiškio vidurinės mokyklos septintokai nutarė prasmingai papramogauti ir aplankyti Kauną. Ką jie ten veikė, pasakoja patys

Kelionė į Kauną

2010 metų kovo mėnesio 19 diena. Mūsų klasė stovi prie mokyklos paradinių durų ir laukia. Netrukus kupini džiaugsmo ir laukimo lekiame į Kauną. Po valandos mes jau ten. Pirmiausia keliaujame į Karo muziejų. Aikštėje pamatę amžinąją ugnį nusprendžiame nusifotografuoti. Įėję į muziejų aplankome sales. Mus labai domina salė, skirta mūsų pirmiesiems lakūnams. Dar daugiau sužinome apie Darių ir Girėną, pamatome jų likusius daiktus, didžiąją „Lituanicą“, deja, jau sudužusią, taip pat pušį, į kurią atsitrenkė lėktuvas. Įdomu sužinoti, kad „Lituanica“ nenusileidusi ore išbuvo 37val. ir 11min., iki katastrofos nuskrido net 6411 kilometrų! Taip pat aplankėme ir kitas sales, labiausiai sudomino ginklų salė, kurioje daugybė kapsulinių, titnaginių, karabininių, medžioklinių ir dar visokių ginklų. Jie įvairių dydžių bei svorių. 

Aplankę muziejų, visi einame į AKROPOLĮ. Ten mūsų laukia 3D kinas „Alisa stebuklų šalyje“. Nusipirkę spragėsių ir gėrimų laukiame, kada atidarys salę. Kai mus pagaliau įleidžia, sugužame į salę ir laukiame, kada prasidės filmas. Smagu žiūrėti filmą trimačiame ekrane. Keista matyti drakonus ir kitus baisūnus tarsi jie būtų šalia, skristų į mus. Filmo pabaigoje juokiamės ir tiesiame rankas į priekį – gaudome mėlynąjį drugelį iš filmo. 

Filmui pasibaigus mūsų laukia dar vienas malonumas – dvi valandos pasivaikščiojimo AKROPOLYJE. Ir ko tik nenusiperkame! Sutartu laiku jau laukiame autobuse grįžtančio auklėtojo. Netrukus jau važiuojame namo. Kupini džiaugsmo dalinamės įspūdžiais ir pirkiniais.

Staiga išvystame Gelgaudiškio ženklą. Tuoj mūsų autobusas sustoja, ekskursija baigta. Padėkojame auklėtojui ir vairuotojui už kelionę, draugiškai atsisveikinę išsiskirstome... 

Kitą dieną mūsų laukia pamokos, mes visi linksmi, pasakojame istorijos mokytojai apie Karo muziejų, o patys dalinamės puikiais kelionės įspūdžiais. Na ir, žinoma, mintyse jau planuojame kitą ekskursiją. 

Už visą 7b klasę – Vaiva Virbauskaitė


Matematikos konkursas „Kengūra 2010“

Kovo 18 dieną (laikantis taisyklės – kovo trečią ketvirtadienį) mokykloje vyko populiariausias pasaulyje tarptautinis mokinių matematikos konkursas „Kengūra“. Sumanytas Australijoje, jis bemat išplito. 1994 metais įkurta asociacija „Kengūra be sienų“, kuriai dabar priklauso 45 šalys. 2009 metais konkurse varžėsi per 5 milijonus mokinių, konkursas įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip masiškiausias. 

Šiais metais savo jėgas šiame konkurse išbandė ir 54 mūsų mokyklos mokiniai. Aktyviausi – Mažyliai (3-4 klasių mok.), jų net 16. Septintokų ir aštuntokų, konkurse vadinamų Kadetais, – 11. Po 9 mokinukus rungėsi Nykštukų (1-2 klasė) ir Bičiulių (5-6 klasė) grupėse. Ištikimiausios dalyvės aštuonios 10 klasės (Junioras) merginos, aktyviai dalyvaujančios šiame konkurse nuo 2003 m. Gaila, kad Senjorą (11-12 klasė) turėjome tik vieną. Nors uždaviniai linksmi, kiekvienam prieinami, praktiški, bet laiko nedaug, pagal konkurso taisykles uždavinukui tenka 2-3 min. Teko rimtai paplušėti. Po konkurso mokinių nuotaika buvo puiki. Kiekvienas dalyvis gavo dalyvio pažymėjimą. Geriausiai pasirodę Lietuvos moksleiviai bus apdovanojami diplomais, prizais. Patys geriausi kviečiami vasarą į matematikos stovyklą, kuri tradiciškai rengiama Molėtų rajone, Toliejos poilsio namuose, prie Ešerinio ežero. Džiugu, kad šioje stovykloje ne tik atostogavo, ilsėjosi, bet kartu su mūsų mokyklos Garbės galerijos nariu, garsiu matematiku, VU MIF docentu Romualdu Kašuba sprendė uždavinius sesės Inga ir Aušra Višinskaitės bei Akvilė ir Gintarė Vaičaitytės. Stovykloje sutikti draugai ir dabar nuolatiniai varžovai įvairiuose konkursuose ir olimpiadose. 

Manau, šis konkursas - tai lieptelis, nuo kurio atsispyrus galima toli nušokti, anot doc. Romualdo Kašubos: „Kiek Tolieja sveikatos įlieja !“. Su nekantrumu visi lauksime rezultatų, kurie bus skelbiami interneto svetainėje www. kengura.lt.

Kengūra 2010 1

Kengūra 2010 2

Matematikos mokytoja Aurelija Vaičaitienė


Žemės diena

Kovo 20 dieną jaunieji Gelgaudiškio vidurinės mokyklos biologai paminėjo Pasaulinę Žemės dieną, kurią paskelbė Jungtinės Tautos dar 1971m., o Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba oficialiai šią dieną įteisino 1992m. Nuo tada kovo 20d. vyksta įvairūs renginiai. 

Laukdami pavasario ir grįžtančių paukščių Gelgaudiškio vidurinės mokyklos gamtos mylėtojai taip pat ruošėsi Žemės dienai. Jau gaminami inkilėlius, kad galėtų pasveikinti sparnuočius, o kol kas varžosi tarp savęs viktorinoje. Ant simbolinių klevo lapų visą savaitę rašė palinkėjimus Žemei:  „Būk pripildyta, Žeme, gerumo...“,  „Būk pripildyta, Žeme, laimės, šviesos...“ 

Šeštadienį Aktų salėje susirinkę mokiniai galėjo stebėti dviejų 5-8 klasių komandų dvikovą. Netradicinę pamoką, kurioje vietoje pažymių mokiniai gavo saldžius prizus, pradėjo dešimtokės gamtininkės Laura, Ramunė ir Vasarė. Daugiausiai šiai pamokai ruošėsi vienuoliktokės. Jos surinko informaciją, paruošė skaidres, papuošė aktų salė, vedė viktoriną  „Žemė – mūsų turtas“ Ugnė sukūrė eilėraštį, skirtą gamtai ir žemei. demonstravo savo įdomią skaidrių pateiktį apie Žemės dieną ir jos reikšmę, apie tai kalbėjo ir mokytoja Rita. Viktorinos vedėja vienuoliktokė Loreta pakvietė abi komandas prie stalų ir prasidėjo varžybos. Komandos pasivadino  „Pūkuotukais“ ir  „Plaukuotukais“ir varžėsi, kurie geriau pažįsta augalus ir gyvūnus. Skola žemei dar neatiduota. Ateina balandžio mėnuo, kurio metu vyks įvairiausios akcijos, švarinsime aplinką, globosime paukščius, kelsime į medžius jau pagamintus inkilus. Jei tik šitaip kiekvienas... Juk reikia pradėti nuo savęs. Tuomet ir išsaugotume ateities kartoms tai, kas mums duota, - Žemę. 

Nuotraukos--->>> 

Gamtininkų būrelio vadovė Rita Murauskienė 


Kovo 11-osios minėjimas Gelgaudiškio kultūros namuose

Kovo 11-oji – tai mūsų tautos pasididžiavimas ir viltis, drąsa ir pasitikėjimas, jėga ir pareiga, laisvė ir meilė. Gražiausias žodžiais šiemet sutikome savo valstybės jubiliejų – Lietuvos Nepriklausomybės akto atkūrimo 20-metį. Nors Gelgaudiškio vidurinė mokykla šią šventę paminėjo jau kovo 5-ąją, švęsdama mokyklos jubiliejų, bet mokytojai ir mokiniai gausiai susirinko ir į Gelgaudiškio kultūros namus, kur kovo 11 dieną vyko šventinis minėjimas. Būrys Gelgaudiškio mokyklos saviveiklininkų įsiliejo į šventinį koncertą, kurį vedė kultūros namų direktorius ir mokytojas Edgaras Pilypaitis. Šventinį pranešimą skaitė istorijos mokytoja Odeta Dailidienė. Kalbinami visą bendruomenę su Kovo 11-ąja sveikino dalyvavę mokytojai ir mokiniai. Šventinis koncertas tarsi sujungė visą miestelio bendruomenę prasmingai šventei.

Nuotraukos--->>> 


Susitikimas su būsimaisiais pirmokais ir jų tėveliais

Kovo 9 d. Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje įvyko būsimųjų pirmokų susitikimas su būsimosiomis mokytojomis E.Balčiūniene ir O.Unikauskiene. Ateinančiais mokslo metais rugsėjo pirmąją žada susirinkti apie 30 pirmokų. Jau prieš keletą savaičių darželyje apsilankė mamytės ir tėveliai ir susitiko su būsimosiomis pirmokų mokytojomis, o tądien mokytojos mokykloje laukė vaikučių, kurie rudenį jau ateis į pirmąją klasę.

Mokytojos E.Balčiūnienė ir O.Unikauskienė dabar moko ketvirtokus, todėl kartu su jais suruošė tikrą šventę. Mažieji kartu su tėveliais buvo pakviesti į sporto salę, kur turėjo pasitikrinti, ar yra drąsūs, sportiški, greiti, ar turi pakankamai svorio, kad galėtų mokyklinę kuprinę nešioti. Ketvirtokai ir būsimieji pirmokėliai dalyvavo greičio rungtyje,  „svėrė“ vienas kitą, lindo per šviesųjį tunelį- lankus, ir tamsųjį, arba gyvąjį tunelį – pačių ketvirtokų sudarytą, ir kitose estafetėse. 

Po žaidimų būsimieji mokinukai kartu su mokytojomis keliavo į klasę. Čia juos pasveikino mokyklos direktorius R.Dumbliauskas ir papasakojo apie mokyklą, palinkėjo būti stropiems ir darbštiems. Mokytojos tuoj įtraukė visus į žaidimą – pamoką. Vaikučiai suskaičiavo, kiek klasėje  „gyvena“ zuikių, kiek yra gėlių, kiekvienas lentoje užrašė savo vardą. Mokytojos įteikė būsimiesiems pirmokams medalius su užrašu  „Šaunuolis“ ar  „Šaunuolė“ ir labai džiaugėsi, kad susipažino ir sužinojo, kad visi nori lankyti mokyklą ir jau dabar ruošiasi rimtai krimsti mokslus.

Nuotraukos--->>> 


Jaunieji mokyklos istorikai

Į rajoninę istorijos olimpiadą šiemet vyko būrelis dešimtokių: Marija Rinkevičiūtė, Lina Dabašinskaitė ir Akvilė Vaičaitytė. Joms vadovaujanti mokytoja Odeta Dailidienė savo mokinėmis liko patenkinta, nors mergaitės ir neiškovojo prizinių vietų.


Šakių rajono dailės olimpiadoje

Vienuoliktokas Svajūnas Čekanavičius, kuris savo ateitį žada sieti su daile, jau kuris laikas neapsiriboja darbu tik dailės pamokose. Pasilikęs po pamokų miklina pieštuką ir teptuką, papildomai dirba ir namuose, todėl jo darbai buvo pristatyti į rajoninį dailės olimpiados turą. Kitų rajono jaunųjų menininkų fone jie atrodė pakankamai išsiskiriantys ir brandūs. Tiesa, į respublikinį turą vyks daugiau patirties turintis šakietis, bet Svajūną verta pasveikinti su sėkme, pirmą kartą viešai atstovaujant mokyklą savo darbais. Mokytoja Eglė Dragūnaitytė džiaugiasi Svajūno užsidegimu ir noru tobulėti.

 Eglė ir Svajūnas


Eruditų konkursas

Pasitinkant Gelgaudiškio vidurinės mokyklos 65-metį surengtas neįprastas konkursas: visų dalykų mokytojai sugalvojo užduotis iš savo dalyko, sudėliojo tas užduotis pagal klases į keturias grupes ir pasiūlė pasivaržyti stipriausiems mokiniams. Praėjusį antradienį, kovo 2-ąją, užvirė kova. Nugalėti Eruditų konkurse – tai ir savo žinių patikrinimas, ir garbė.

Didžiausia kova vyko tarp 10-12 klasių mokinių. Gausiausia dalyvavo 10 klasė, garsėjanti savo gabiomis ir protingomis merginomis. 

Netrukus išaiškėjo nugalėtojai. Jie buvo iškilmingai apdovanoti Gelgaudiškio vidurinės mokyklos 65-mečio ir Kovo 11-osios 20-mečio minėjime. Jiems įteikti firminiai mokyklos šalikėliai ir vertingos dovanos. 

3-4 klasių eruditė Šarūnė Kriaučiūnaitė, 

5-7 klasių eruditė Inga Višinskaitė (7a), 

8-9 klasių eruditė Gertrūda Rudaitytė (9), 

10-12 klasių eruditė Gintarė Vaičaitytė (10). 

Pridedame Eruditų konkurso užduotis, galite pabandyti išspręsti ir jūs.

Užduotys 3-4 kl., 5-7 kl., 8-9 kl.,10-12 kl. 

 Eruditai_2Eruditai_1

 

Eruditai_3

Eruditai_Nugalėtojai

 

 Dovana mokyklai – foto paroda

Pasitikdami mokyklos jubiliejų, Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokiniai nusprendė įteikti dovaną. Šį kartą tai buvo bendra dovana: foto paroda. Dailės mokytojos E.Dragūnaitytės vadovaujamų jaunųjų fotografų gražiausi, meniškiausi kadrai virto neįtikėtinai gražiomis foto nuotraukomis, kurios buvo įrėmintos ir papuošė Aktų salę. Pirmoji fotografija pačios mokytojos, jos žodžiais tariant, „kad visi matytų, jog ir aš moku fotografuoti“. Šalia jos rikiuojasi ir mokinių: V.Aniulytės, A.Višinskaitės, G.Pratusevičiūtės, J.Dailidės, R.Kleinytės - darbai. Tai iš tiesų puiki foto darbų paroda, kurią galės pamatyti ir mokiniai, ir mokytojai, ir mokyklos svečiai.

 Foto paroda 2Foto paroda 1


Liko tik šimtas dienų

Jau nuaidėjo linksmas ir smagus šimtadienis. 53 –oji Gelgaudiškio abiturientų laida būtų ir pamiršusi, bet budrūs vienuoliktokai jiems priminė, kad iki egzaminų – tik 100 dienų beliko. Vasario 20 dienos vakare Gelgaudiškio vidurinės mokyklos aktų salė virto teismo sale, kurioje vyko rimtas teismo procesas. Rimtas teisėjas Rokas skvarbiai žvelgė į dvyliktokus, juos kaltino prokurorai Deividas ir Loreta, o ginti pasiryžo auklėtojai Vidas Senkus ir Rita Murauskienė. Pasirodo, kad šie dvyliktokai padarė gana rimtų nusikaltimų: du iš jų mokyklą iškeitė į kulturnamį, kelios merginos nuolat siaubia kosmetikos parduotuves, keli visai ramūs berneliai, pasirodo, piratauja kompiuterių džiunglėse, dar vienas mokslus iškeitė į panelę ir taip toliau. Visiems jiems teko atlikti sunkias bausmes, tik tada teisėjas Rokas pradėdavo žvelgti kiek švelniau. Visi dvyliktokai labai stengėsi, jiems buvo išdalintos tapatybės kortelės, o auklėtojai pasakė įtikinančias ginamąsias kalbas. Ką gi, kaip ir kiekvienais metais jiems buvo atleistos visos nuodėmės, todėl visi lengviau atsikvėpė. Ir net gavo dovanų. Dešimtokai jiems sudainavo dainą ir įteikė tortą (medinę ripką) su šimtu žvakučių – vinučių ( ir viniatraukį priedo). O kad jau dovanų gavo, tai ir patys išskleidė testamentą ir pradėjo dalinti mokyklos turtą: kam valgyklą su visomis virėjomis, kam veidrodžius, kam sporto salę, o kam rūbinę....

 – Pagaliau mokykla mūsų! - džiaugsmingai suriko Deividas, palikimo gavęs sklandytojų patalpėlę. 

Dvyliktokai į tokius emocingus pareiškimus nereagavo – matyt, jau susimąstė apie artėjančius egzaminus, kuriuos išlaikyti bus sunkiau negu vinutes kasdien iš  „torto“ traukyti. 

Sėkmės jiems. 

Nuotraukos--->>> 


Dalyvaujame konkurse  „Lėlė mano klasėje“

Aktyvūs Gelgaudiškio vidurinės mokyklos 3a kl. mokiniai, vadovaujami mokytojos V.Kasparaitienės, dalyvavo Vokiečių Goethes instituto skelbtame konkurse  „Lėlė mano klasėje“. Kamilės Skeirytės, Tomo Ignatavičiaus, Jono Liaudaičio, Samantos Jelisiejavos lėlės iškeliavo į Vilnių. Gražios šių trečiokų lėlytės kartu su kitomis iš visos Lietuvos nusiųstomis lėlytėmis nuo 2010 m. balandžio 2-osios iki 18-osios dienos bus eksponuojamos prekybos centro Gedimino 9 galerijoje. Ten vyks susitikimas ir su Vokietijos lėlininku. 


Valentino diena

Šiemet šauni aštuntoji klasė sumanė Valentino dieną pakviesti visus norinčius 7-12 klasių mokinius prabilti apie meilę. Tik ne kikenant ar vaipantis, o iš tikrųjų romantiškai: skambia daina ar žinomų poetų eilėmis. Patys aštuntokai kartu su lietuvių kalbos mokytoja Rimute Jievaitiene ilgai ruošėsi: ieškojo gražiausių posmų, puošė chemijos kabinetą, surado net saldainių, papuoštų meilės simboliu – širdelėmis. Drąsiau aštuntokams buvo todėl, kad patekti į šį renginį galėjo tik tie mokiniai, kurie pasiruošė pasirodyti, jie gavo teisę pasikviesti po draugą. Visiems labai patiko Deivido ir Viliaus gitarų skambesys, Marijos, Gabrielės ir Emilijos dainos, Vasarės savos kūrybos dainelė, Loretos deklamuojamas eilėraštis. Smagiai nuteikė ir aštuntokų vyrukų paruošta kompozicija, atskleidusi vyrišką požiūrį į meilę. 

Skambėjusios Šekspyro, P.Širvio, J.Degutytės ir kitų poetų eilės nuteikė romantiškai. Aštuntokų auklėtoja R.Dabašinskienė džiaugėsi, kad šitaip vaikai mokosi pažinti tauriausią jausmą – meilę ir jį saugoti.

Nuotraukos--->>> 


Fizikos olimpiadoje

Jau pasibaigė Šakių rajono fizikos olimpiada. Nors tai, rodos, vyriškas mokslas, bet mūsų mokyklai atstovavo dvi mergaitės: devintokė Gertrūda Rudaitytė ir dešimtokė Gintarė Vaičaitytė. Abi tikros šaunuolės. Gertrūda užėmė penktą vietą, o Gintarė tapo prizininke – iškovota trečioji vieta. Sveikinimai abiem šaunuolėms.

Gintarė ir Gertrūda


Skaitovų konkursas

Vasario 9 dieną Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas  „Tau, Lietuva“. Lietuvių kalbos kabinete prie degančios žvakelės gražiai eilėraščius ar pasirinktas prozines ištraukas skaitė trylika 5-9 klasės mokinių, o jų klausėsi ir vertino komisijos narės: Rimutė Jievaitienė, Virginija Kurtinaitienė, Danutė Aniulienė. Visi pasirodė gražiai, skaitė išraiškingai.

Puikiai pasirodė penktokas Jovaras Rinkevičius, šeštokės Milda Dvilaitytė ir Sandra Stasiūnaitytė, vienuoliktokė Ugnė, skaičiusi savo tėvelio eiles, ir Loreta.

Nugalėtojais tapo ir į rajoninį turą važiuos Juras Pratusevičius (5a), Rimantas Pašukas (7b), Vasarė Aniulytė (10), Gabrielė Navikauskaitė (9).

Nuotraukos--->>> 


Dvyliktokai ir vienuoliktokai jau galvoja apie ateitį

Vasario 4 dieną grupė Gelgaudiškio vidurinės mokyklos dvyliktokų ir vienuoliktokų lankėsi Vilniuje Litexpo parodų rūmuose surengtoje Studijų mugėje. Kartu su auklėtojais V. Senkumi ir R. Stankevičiene (kad būtų drąsiau) mūsų moksleiviai važiavo susipažinti su universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų ar net trumpalaikių kursų siūlomomis programomis, galimybėmis, stojimo tvarka ir visu kitu, ko gali prireikti būsimam studentui.

Moksleiviai susidomėję dalyvavo konferencijoje, kurios metu švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius pristatė mokslo reformą, supažindino su bendra stojimo tvarka. Paskolų fondo atstovė pristatė bendrą paskolų ėmimo tvarką ir nuramino, kad įsiskolinti nėra  „baisu“. Nacionalinio egzaminų centro atstovas patikino, kad abiturientai nesibaimintų dėl korupcijos valstybinių egzaminų metu, nes užduotys griežtai įslaptintos.

Visi vyresniųjų klasių moksleiviai, grįžę iš Vilniaus, jaučiasi šiek tiek drąsiau. Gal ne toks baisus bus savarankiškas gyvenimas ir ne tokia jau sprangi studento duona?

Nuotraukos--->>> 


Paskutinė sausio savaitė skirta matematikai

Nors besibaigiantis sausis visiems grasino stipriu šaltuku ir pūgomis, bet Gelgaudiškio vidurinės mokyklos mokinukai, neišsigandę žiemos išdaigų, rinkosi ne tik į pamokas, bet ir aktyviai dalyvavo  „Tiksliųjų mokslų savaitės“ renginiuose, kuriuos organizavo matematikos mokytoja A.Vaičaitienė. 

Antradienį, sausio 26 dieną, vyko 5-8 klasių matematikos olimpiada, kad būtų išsiaiškinti stipriausi, kurie vyks į Šakių rajono 5-8 klasių matematikos olimpiadą. Nutarta pažymėti tris pirmąsias vietas, nors į rajoninę olimpiadą vyks tik po du stipriausius. 

5 klasė: Juras Pratusevičius, Justina Karaliūtė, Karolis Švabauskas ir Dainius Indriūnas 

6 klasė: Dovydas Gardauskas, Tautvydas Mickevičius, Justinas Dailidė 

7 klasė: Inga Višinskaitė, Tautvydas Butkus, Simona Veličkaitė ir Rimantas Pašukas 

8 klasė: Jadvyga Bebrauskaitė, Inga Adomaitytė, Greta Veličkaitė 

Trečiadienį, sausio 27 dieną, vyko atvira pamoka  „Žaidžiame  „Matmintinį“. Pamoką vedė pernai metų respublikinio turo dalyviai Gintarė ir Akvilė Vaičaitytės, Marija Rinkevičiūtė, Aušra Višinskaitė ir Dovydas Urbonavičius. Pamokos tikslas – pristatyti tarptautinį konkursą  „Matmintinis‘, kurio nugalėtoja pernai tapo Gintarė Vaičaitytė, paaiškinti, kaip lavinti mintino skaičiavimo įgūdžius ir kaip apskritai stiprinti žmogaus atmintį. Žaidimą išbandė ir mokyklos direktorius R.Dumbliauskas. Pamokoje dalyvavo korespondentai iš  „Draugo“ redakcijos. Pamokos organizatoriai ( mokytoja A.Vaičaitienė ir jos mokiniai) tikisi, kad  „Matmintinis“ patiks, ir kviečia skaičiuoti, žaisti, dalyvauti ir laimėti. Plačiau apie tarptautinį konkursą galima paskaityti www.lefo.lt/matmintinis, miksike.lt/en/mmath.html?show=11. 

 Nuotraukos--->>> 

 

 


 

Ketvirtadienį, sausio 28 dieną, mokyklos aktų salėje susirinko žaidimo  „Sudoku“ mėgėjai. Mokytoja Aurelija Vaičaitienė net nesitikėjo, kad mokykloje yra tiek daug mokinių, kuriems patinka šis savotiškas skaičių kryžiažodis. Kad būtų išaiškintas stipriausias  „Sudoku“ žaidėjas, tikrai neužtenka vieno karto, todėl paskutiniais vasario ir kovo ketvirtadieniais bus organizuoti dar du turnyrai. Taigi dar nežinoma, kas geriausias mokyklos  „sudokininkas“. Įdomu, juk mokykloje tiek daug gerų matematikų.


Lietuvių kalbos olimpiadoje

Šakių rajono lietuvių kalbos olimpiadoje rungėsi dvi grupės: 9-10 klasių ir 11-12 klasių moksleiviai. Nugalėjusios mokyklos olimpiadoje į Šakius ginti mokyklos garbės nuvyko dešimtokė Marija Rinkevičiūtė (mokytoja V.Kurtinaitienė) ir vienuoliktokė Ugnė Uždravytė (mokytoja D.Aniulienė). Abiem mergaitėms sekėsi gerai. Marija užėmė 5-ąją vietą, o Ugnė tapo prizininke – iškovojo 2-ąją vietą. Šaunuolės, kad ne tik gina mokyklos garbę, bet ir puikiai išmano gimtąją kalbą, valdo žodį, moka įtaigiai ir aiškiai dėstyti savo mintis rašiniuose.

 Ugnė ir Marija


Filologų konkursas

Gelgaudiškio vidurinės mokyklos vienuoliktokė Ugnė Uždravytė jau senai rašo eilėraščius, dalyvauja įvairiuose konkursuose, spausdina laikraštuke  „Gelgaudukas“. Šiemet Ugnė savo eilėraščius pateikė rajono filologų konkursui ir sulaukė puikių įvertinimų. Jos eilėraščiai išsiųsti į respublikinį filologų konkursą. Sveikiname Ugnę. 

Haiku rudeniui

Rauda medžiai.

Jų kruvinos ašaros krenta, 

kad žemė pražystų baltai. 

Lapai krinta grakščiai ir lėtai. 

Paskutinis 

gyvenimo valsas. 

Vėjas nusivylęs

taršo lapus, 

neskirdamas žalių nuo šlamančių. 

Šaltais dangaus pūkais 

prie medžio prisišliejusios šildosi 

Kalėdos. 

Tolsta laikas. Palieka toli praeity 

vaikystė,

atgulusi pasakų knygon... 

      Ugnė Uždravytė

Ugnė


Chemijos olimpiadoje

Šiemet į rajoninę chemijos olimpiadą ginti mokyklos garbės išvyko tik viena mokinė – dešimtokė Gintarė Vaičaitytė ( mokytoja A.Damušytė). Nors ir vienas karys buvo mūšio lauke, bet atstojo visą armiją. Gintarė tarp dešimtokų užėmė I vietą. Tikra šaunuolė, nes juk chemija - ne visiems įkandamas mokslas.

 Gintarė


Rajoninėje biologijos olimpiadoje

Į rajoninę biologijos olimpiadą šiemet išvyko šeši vyresniųjų (9-12) klasių mokiniai: Gertrūda Rudaitytė (9), Žygimantas Endriukaitis (10), Aušra Višinskaitė (10), Gintarė Vaičaitytė (10), Aistė Ceinoriūtė (11), Jurgita Vaičiatytė (12). Visiems sekėsi neblogai. Gertrūda Rudaitytė tik vienu taškeliu atsiliko nuo trečiąją vietą užėmusios varžovės. Savo grupėje Jurgita Vaičaitytė užėmė II vietą, Gintarė Vaičaitytė – II vietą, Aušra Višinskaitė – III vietą. Šaunuolės! Visų olimpiados dalyvių mokytoja Rita Murauskienė.

Biologijos olimpiada 1

Biologijos olimpiada 2

 

 


Rajoninėje matematikos olimpiadoje

Šiemet į rajoninę vyresniųjų (9-12) klasių matematikos olimpiadą jėgų išmėginti išvyko nemažas būrelis tiksliuosius mokslus pamėgusių moksleivių: Marija Rinkevičiūtė(10), Aistė Ceinoriūtė(11), Modestas Valtys(12). Visi pateko į geriausiųjų dešimtuką. Aušrai Višinskaitei(10) pritrūko labai nedaug iki prizinės vietos (IV vieta). Visos trys sesės Jurgita(12), Gintarė(10) ir Akvilė(10) Vaičaitytės jau kelinti metai neužleidžia prizinių vietų, todėl ir šiemet jos pasirodė puikiai. Gintarė užėmė I vietą, o Akvilė – III vietą tarp dešimtokų. Jų vyresnioji sesuo dvyliktokė Jurgita Vaičaitytė užėmė antrąją vietą tarp rajono dvyliktokų. Šaunuolės, sveikiname prizininkes! Visas tris matematikes ruošė mokytoja A.Vaičaitienė. 

 Matematikos olimpiada 1Matematikos olimpiada 2


Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Jau treti metais Gelgaudiškio vidurinė mokykla, minėdama Sausio 13-osios įvykius, įsilieja į pilietinę akciją  „Atmintis gyva, nes liudiju“. Akcijos simbolis žvakė, reiškianti gyvybę, šviesą, atmintį ir susikaupimą, todėl jau prieš pamokas visus, mokytojus ir mokinius, besirenkančius į mokyklą, fojė pasitinka stendas su Sausio 13-ąją žuvusiųjų nuotraukomis ir mažos liepsnelės. 7.55 val visuose mokyklos koridorių ir kabinetų languose sužibo mažų žvakelių švieselės. Tuo pačiu metu žvakių liepsnelės sušvinta visose šalies mokyklose, kad primintų žmonėms, iš ryto skubantiems į darbą, apie įvykius, sukrėtusius Lietuvos visuomenę prieš 19 metų. Dešimčiai minučių užgesusi šviesa ir degančios languose žvakelės tarsi dar kartą suvienija visą šalį, kad taip būtų pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas. Kiekvienoje klasėje auklėtojas ar dalyko mokytojas veda pilietinę valandėlę, visi tylos minute pagerbia žuvusius. 

Per antrą pamoką salėje filmą  „Sausio 13-oji“ stebėjo 1-4 klasių mokiniai, o per trečią pamoką – 5-7 klasių mokiniai.

Visa tai tarsi uždegė istorinės atminties ir patriotizmo liepsnelę mokinių širdyse.

 Sausio 13-oji 1Sausio 13-oji 2

Sausio 13-oji 3Sausio 13-oji 4

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 49 svečiai ir narių nėra