Taip pat mokykla dalyvauja ERASMUS + projekte „Žingsnis į patyčių prevencijos filosofiją ir nesmurtinį bendravimą“ (Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication).

Projekto pradžia 2022-05 15, pabaiga – 2024-05-15. Vadovaujanti organizacija yra mokykla iš Lenkijos, Dalyviai – mokyklos iš Italijos, Turkijos ir mūsų mokykla. Projekto tikslas - sumažinti patyčių mastą mokyklose, kurti palankią mokymuisi aplinką, padėti tėvams atpažinti įvairias patyčių formas, didinti visos bendruomenės sąmoningumą ir informuotumą. Laukiami rezultatai - pagerės akademiniai pasiekimai, sustiprės kritinio kūrybinio mąstymo įgūdžiai , sumažės mokinių, turinčių psichologinių problemų, skaičius.Per dvejus projekto metus numatyti 4 mokytojų susitikimai gyvai, mokytojų ir mokinių online susitikimai ir seminarai mokytojams, mokiniams ir tėvams patyčių prevencijos tema.

Projektas pagal  ERASMUS+ programą „Emocinio intelekto ugdymas be kalbinių ir socialinių kliūčių“ baigiasi taip pat šiais metais. Kursuose dalyvavusios mokytojos įgytomis žiniomis pasidalino su kolegomis bei taiko darbe su mokiniais pamokose.

 

Projekto dienoraštis ---> https://eiuerasmus.blogspot.com

Lietuvos kaimo vietovių mokyklose nuolat mažėja mokinių, todėl mūsų mokykla nuolat ieško naujų veiklos plėtojimo galimybių ir formų. Šiuolaikinės mokyklos statusas įpareigoja ne tik siekti kokybiško ugdymo, bet ir sudaryti sąlygas socialiniam, emociniam, tarpkultūriniam mokytojų, mokinių bei kitų bendruomenės narių bendravimui. Siekiame būti moderni, kūrybinga, atsakinga mokykla, adekvačiai reaguojanti į dinamiškus visuomenės poreikius, lanksčiai derinanti sukauptą patirtį su inovacijomis ir aplinkos iššūkiais, atvira kaitai, pripažįstanti kiekvieno bendruomenės nario vertę, jo laisvę ir asmeninę atsakomybę.

Mokykla ieško vis naujų ir patrauklių veiklos organizavimo būdų, siekia sudaryti sąlygas pedagoginio personalo tobulėjimui, todėl domisi projektų valdymu, siekia sudaryti galimybes kalbinių įgūdžių, emocinio ir socialinio intelekto ugdymui.

Mokyklos projektų komandos grupės nariai pateikė paraišką projektui "Erasmus+" KA1 (projekto Nr.: 2020-1-LT01-KA101-077572), kurio metu bus finansuojami 3 mūsų institucijos narių kursai užsienyje (planuojama 2021 m. balandis-gegužė. Data gali keistis dėl ekstremalių sąlygų grėsmės). Trukmė 5 darbo dienos.

Projekto „Emocinio intelekto ugdymas be kalbinių ir socialinių kliūčių“ tikslai:

  • Kelti pagrindinių kompetencijų ir įgūdžių lygį, integruojant socialinį ir emocinį intelektą į įvairių mokomųjų dalykų ugdymą.
  • Susipažinti su įvairių šalių mokyklų sėkmingomis patirtimis, įgyti patirties iš užsienio kolegų ir skatinti tarptautiškumą
  • švietimo srityje.
  • Skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir partnerystės projektus.
  • Gerinti užsienio kalbų mokymosi lygį.

 

Pirminiai dalyvi atrankos kriterijai: gebėjimai rengti ir vykdyti projektą, motyvacija, noras dalytis patirtimi, vykdomos veiklos aktualumas, tapatumo jausmas, anglų kalbos žinios.

Kursuose dalyvavę asmenys turi būti pasirengę įsipareigoti įgytas žinias parnešti į savo mokyklą ir perduoti kolegoms per metodinių grupių veiklą bei tiesioginiame darbe su mokiniais ir bendruomeniečiais. Kursuose dalyvavę pedagogai taip pat turi skleisti savo patirtį tapdami savo kolegų ir bendraminčių mentoriais rajone bei prisidėti prie „Patarimų, kaip integruoti emocinio ir socialinio intelekto ugdymą į skirtingus mokomuosius dalykus" elektroninės brošiūros rengimo.  

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 53 svečiai ir narių nėra