PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ:

1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2=)

2. Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (projektas) (http://www.smm.lt/strategija/docs/VSS%202013%20metmenys%202012-05-16.pdf)

3. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_bendras.aspx)

4. Lietuvos higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809&p_query=&p_tr2=)

5. Švietimo aprūpinimo standartai (http://www.sac.smm.lt/images/file/Svietimo%20aprupinimo%20standartai.pdf)

6. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (http://www.infolex.lt/ta/27274)

7. Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų  įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (http://www.smm.lt/naujienos/docs/ekofin/APRASAS%20GALUTINIS%2006%2027.pdf)

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje www.smm.lt 

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Vakcinavimas

5

Ką apie tai sako:

Alvydas Unikauskas: PDF

Irena Pivoriūnienė: PDF

Benediktas Jonuška: Video

Edgaras Kulikauskas: Video

Arvydas Ambrozaitis: Video

Martynas Gedminas: Video

Andrius Macas: Video

Ramunė Kalėdienė: Video

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 62 svečiai ir narių nėra